By

Admin

Date

April 19, 2017

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รมว.กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างรับเหมาโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1 กับกิจการร่วมค้าเอสยูของกลุ่มชิโนทัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น และยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นกับการรถไฟแห่งประเทศไทย